Pazarlama & Marka Çözümleri

İLETİŞİM

 

 • Viral ve Gerilla Pazarlama, Etkinlik İletişimi
 • 360 Pazarlama İletişimi
 • Marka yönetimi
 • Kurumsal kimlik ve Mekân Tasarımı
 • Sosyal CRM
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Doğrudan Pazarlama
 • Dijital Pazarlama
 • Web Tasarım
 • Dijital PR
 • SEO-SEM
 • İnternet Reklamcılığı
 • Reklam Ağı Yönetimi
 • Re-Marketing Google

Pazarlama ve Marka Yönetimi

Ulusalda Pazarlama ve Marka Danışmanlığı

SAS, yerelde marka olmak veya markasını güçlendirmek isteyen firmaların ürün, fiyat, konumlandırma ve tutundurma faaliyetlerini profesyonel bir şekilde ele almaları için uygulamalı pazarlama çözümleri sunar.

Müşterileri için aşağıdaki konularda projeler geliştirebilir;

 • Marka strateji yönetimi ve konumlandırma
 • Pazarlama karması ve reklam yönetimi
 • Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 • Mağaza içi ve dışı görsel yönetim
 • Ajans ve ürün/hizmet tedarikçilerinin yönetimi
 • Logo ve kurumsal kimlik çalışmaları
 • Pazarlama performans göstergeleri (KPI) yönetimi
 • Pazarlama sistemleri ve reporlama

 

Ulusalda Pazarlama ve Marka Danışmanlığı

SAS, müşterilerinin ürün veya hizmetlerini yurtdışı pazarlarda güçlendirmeye yönelik profesyonel pazarlama çözümleri sunar. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzeredünyanın birçok ülkesine yönelik pazarlama ve satış geliştirici hizmetler sunulmaktadır.

 

Başlıca Hizmetler,

Global Pazara Giriş Stratejisi

 •  Hedef pazara yönelik fizibilite çalışmaları ve karlılık analizleri,
 • Global pazarda büyüme stratejisi ve yol haritasını hazırlama,
 • Doğru konumlandırmaya yönelik ülkenin veya sektörün durumu, rakipler, maliyetler ve tüketici davranışları temelinde pazar araştırma faaliyetleri,
 • Tasarım, reklam ve gerekli pazarlama satış faaliyetlerinin etkin yönetimi,
 • Gerekli yasal, gümrük ve kalite standardizasyon süreçlerinin yönetimi,
 • Gerekli insan kaynakları ihtiyaçlarının temini ve çalışan oryantasyonu.

Global Pazarda Büyüme Stratejisi

 • Pazarlama ve marka stratejisi belirleme,
 • Pazarlama ve tutundurma planları hazırlama,
 • Satış operasyonları ve bütçe yönetimi,
 • Marka, iletişim ve reklam yönetimi ,
 • Fuar ve sponsorluk organizasyonları,
 • Dijital, online ve sosyal medya pazarlama,
 • Yeni satış kanalları geliştirme, bağlantılar geliştirme,
 • Mağaza yeri, ofis veya ideal lokasyon seçimi hizmetleri,
 • Yöneticilerin pazara uyumlaştırılması ve pazarlama koçluğu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Tüketici bilicinin gelişimi bulunduğumuz yüzyılda artık pazarlamayı, marka ve pazarlama karmasını orkestra edilmeye yönlendirmiş durumda. Üretici ve pazardaki güç dengelerinin değişimi ve tüketici bilinciyle gelen yoğun rekabete reklam mecralarının ve mesajların artışı da eklendiğinde marka ve kurumları rakiplerinin arasından sıyrılarak müşteriye ulaşması için bütünleşik pazarlama anlayışıyla hareket ederek, titizlikle belirlenmiş kampanyalar hazırlamaya, mesajı doğru yerde doğru kişiye ve mutlaka farklılaşarak iletmeye zorluyor.

SAS turizm olarak, müşterilerimize günümüz teknolojisinin de bir zorunluluğu olan çift yönlü iletişimden kopmadan, ürünün tüm süreçlerine özümseyerek, dizayn, sunuş, büyüme, tutundurma, hedef kitle sağlamaya kadar her aşamada destek oluyoruz.

Ölçülebilir, müşteri odaklı, interaktif bir pazarlama süreci için ürün tasarımından başlayarak talep ettiğiniz ve ihtiyacınız olan tüm pazarlama faaliyetlerinde danışmanlık ve uygulama hizmetleri veriyoruz.

 • SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
 • MONITORING
 • SOSYAL CRM
 • DİJİTAL PAZARLAMA
 • WEB TASARIM
 • DİJİTAL PR
 • SEO/SEM
 • REKLAM AĞI YÖNETİMİ
-->